XnView 2.51.0

XnView 2.51.0

Pierre E Gougelet – Freeware – Windows
ra khỏi 273 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
XnView là một trình duyệt đồ họa nhanh đa dạng, người xem và chuyển đổi. Nó có thể đọc nhiều hơn 400 định dạng tập tin, ví dụ như GIF, BMP, JPEG, PNG, TARGA, multipage TIFF, máy ảnh RAW, JPEG 2000, MPEG, AVI, QuickTime. EXIF và IPTC siêu dữ liệu cũng được hỗ trợ. Xem hình ảnh có một trình duyệt Explorer giống như cho phép nhanh chóng và đơn giản duyệt của nội dung thư mục. XnView hỗ trợ sửa chữa mắt đỏ, cây trồng và biến đổi hình ảnh JPEG lossless, tạo ra trang HTML và tờ liên lạc, và cung cấp chuyển đổi hàng loạt và lô đổi tên.

Tổng quan

XnView là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Pierre E Gougelet.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.765 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của XnView là 2.51.0, phát hành vào ngày 31/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.51.0, được sử dụng bởi 23 % trong tất cả các cài đặt.

XnView đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của XnView đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho XnView!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.765 UpdateStar có XnView cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại